TIBBİ GIDA

Gıda ilaçtır, bedenlerimizi ve ruhlarımızı besler. Her lokma, daha sağlıklı ve mutlu hissetmek için yeni bir fırsattır. 

% 100 doğal kaynaklı ürünler (“doğal ürünler”) genellikle sentetik muadillerinden daha pahalıdır.  Doğal Gıda ürünlerine olan talep arttıkça, ekonomik motivasyona sahip olan iyileşme de teşvik edici niteliktedir. Doğal Gıda malzemeler genellikle daha pahalı ve üretilmesi zor olmakla birlikte, petrokimyasal türevli sentetiklerle değiştirilerek daha ucuz ve daha kolay bir yol olarak tercih edilebilmektedir. Sonuç olarak, bazı şirketler genellikle doğal olarak petrol türevi olan yapay alternatifleri yanlış etiketleme eğiliminde olabilirler.

Bu yöntem, sıvıların ve gaz halindeki numunelerin biyo-bazlı içeriğinin deneysel olarak nasıl ölçüleceğini tespit eden bir test yöntemidir. Bu test yöntemleri, çevresel etkiye, ürün performansına ve işlevselliğine, coğrafi kökenin belirlenmesine ya da ürünlerin yasalara uyumlu hale gelmesi için gerekli miktarda biyo-bazlı katkıların atanmasına veya eklenmesine değinmemektedir.

Doğal Kaynaklı Gıda Maddelerinin Özgünlüğünü Belirleyen FCC Yöntemi 

Food Chemicals Codex (FCC), ABD İlaç Sözleşmesi (USP) tarafından yayınlanan gıda maddeleri için uluslararası kabul görmüş bir kalite, kimlik ve saflık standartları derlemesidir. İçeriğin kimyasal formülü, yapısı, moleküler ağırlığı ve fonksiyon, tanımı, ambalajlama, depolama ve etiketleme ile ilgili bilgileri içerir.

FASAY, FCC'nin analitik prosedürlerinden faydalanmıştır. Bu kapsamda gıda güvenilirliğini sağlamak için ilgili referans materyali ile birlikte ilgili testler ve analizler düzenlenir. Bu sayede, sektördeki tedarikçiler ve üreticiler için kimlik, kalite ve saflık kriterlerini ve dolayısıyla gıda bileşenlerinin gerçekliğini belirleyen testler yapılarak tıbbi beslenme ürünleri tedariki için gerekli güven sağlanmış olmaktadır.

faida analiz

Gıdaların Biyo-Bazlı İçeriği için FASAY Yöntemi

Doğal Gıda bileşenlerinin biyo-temelli (örneğin bitki veya hayvan bazlı) ve sentetik kaynaklar (örneğin petrol türevli) arasında ayrım yapmak için FASAY Türkiye’de geliştirilmiş ilk analiz test metodolojisidir. Bu yöntem, gıda etiketlemesinde biyo-temelli yüzde iddialarının doğrulanmasını sağlar.

Sahte Algılama

Biyo-temelli içerik testi için FASAY, sahte tespitte de faydalı bir araçtır. Doğal özün, sentetik bileşikten önemli ölçüde daha pahalı olduğu zaman yaygın olarak görülen, sahtekarlık ve adulterasyonun saptanmasına izin verir.

Sahte algılama özellikle yeni içerikler ve popülerlikle büyüyenler için uygundur. Tazminat ve sahtekarlık örnekleri, çoğu zaman, doğal kaynağın sınırlı bir kaynağı olan bir bileşen için çok yüksek bir talep olduğunda görülür.

Biyo-temelli içerik testleri, herhangi bir sentetik bileşenle karşılaştırıldığında yenilenebilir kaynaklardan gelen ürünün yüzdesini belirleyerek herhangi bir “doğal” iddiayı doğrulayabilir.


Doğal Tatlandırıcılar AB Yönetmeliği

Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin 1334/2008 sayılı Aroma Tüzüğü Yönetmeliği, aromaların güvenli kullanımı için genel gereklilikleri ortaya koymakta ve farklı tatlar için tanımlamalar sağlamaktadır. Ayrıca “doğal” teriminin kullanımı için özel gereksinimleri tanımlar. Düzenleme sadece tatlandırıcılara değil, aynı zamanda tatlandırıcı maddelere, tatlandırıcılar içeren gıdalara ve lezzet verici özelliklere sahip bazı gıda bileşenlerine de uygulanır.

Odoo • Text and Image

Yönetmeliğe göre, “doğal aroma maddeleri”, ham, bitkisel veya hayvansal veya mikrobiyolojik kökenli materyallerden, ham halde veya insan tüketimi için işlendikten sonra, geleneksel gıda hazırlama maddelerinin bir veya daha fazlasıyla uygun fiziksel, enzimatik veya mikrobiyolojik süreçlerle elde edilir. Doğal tatlandırıcılar, doğada doğal olarak bulunan ve tanımlanmış olan maddelere karşılık gelir.

Yönetmelik, aroma verici maddelerin veya aroma verici preparatların sadece "doğal aroma verici maddeler" içeriyorsa, sadece "doğal" olarak etiketlenmesi gerektiğini belirtmektedir.

(EC) No 1334/2008 Aralık 2008'de kabul edilmiş ve Ocak 2009'da yürürlüğe girmiştir.
Doğal TIBBİ GIDA ürünlerimizi görmek, incelemek için alışveriş sayfamızı ziyaret edin.