FASAY

Faida Standartlaştırılmış Analiz Yöntemleri

FAİDA GLOBAL A.Ş ., gerek kendi markalarıyla çıkardığı ürünler, gerekse  endüstrinin diğer paydaşlarına toptan ürün geliştirmek ve temin etmek amacıyla,  “Faida Standartlaştırılmış Analiz Yöntemi (FASAY)” ni geliştirmiştir. 4 alanda % 100 doğal kaynaklı Fonksiyonel ve Tıbbi Ürünler (“doğal ürünler”) için faaliyet yürütmektedir. Bunlar Fonksiyonel veya Tıbbi Gıda, Fonksiyonel veya Tıbbi Doğal İlaç ham maddesi, Fonksiyonel veya Tıbbi Doğal Temizlik Ürünleri, Fonksiyonel veya Tıbbi Doğal Kozmetik Ürünleridir.

“Faida Standartlaştırılmış Analiz Yöntemi (FASAY) katı, sıvı ve gaz halindeki beşeri ürün olan materyallerin “biyo” esaslı içeriğini belirlemek için geliştirilmiş bir sistemdir. Bu yöntem ile biyokimyasal türevli sentetikler ile, biyomedikal kökenli materyal yüzdesini doğru bir şekilde tespit etmektedir. 


FASAY ile, bitkilerden gelen biyokütle (biyo bazlı karbon) ve petrol türevlerinden gelen içerikleri ayırt edebiliyoruz.

Odoo • Image and Text

Test edilen materyalin bileşimine bağlı olarak, rapor edilen sonuçlar % 0 ile% 100 arasında biyo esaslı olup olmadığını tespit eder. Test, tatlar, kokular, yiyecek, içecek ve takviyeler gibi ürünler için kullanılabilir. 

FASAY farklı doğal kaynaklar arasında ayrım yapmaz, sadece malzemenin biyokütle veya petrokimyasal kaynaklı veya ikisinin bir kombinasyonu olup olmadığını belirleyerek fonksiyonel gıda veya tıbbi ürün olup olmadığını belirler. 

FASAY, doğal ürünün belirli bitkilerden, hayvanlardan veya mikro-biyolojik malzemelerden kaynaklanıp kaynaklanmadığını ayırt etmez. İçerik şartname analizi değildir. Sadece doğal kaynaklardan (biyo esaslı içerik) gelen içerik ile sentetik petrol türevi içeriğine karşılık gelen bir ürünün yüzdesini göstermektedir.

“Faida Standartlaştırılmış Analiz Yöntemi(FASAY)”  ile üreticiler ve hammadde tedarikçileri, distribütörler, tüketiciler ve düzenleyici kurumlar aşağıdaki avantajlara sahip olacaklardır:


Doğal kaynaklı ürün kullandıklarına dair hak talepleri doğrulanmış olacak.

 

Yanlışlıkla petro-kimyasal içeren ürünleri doğal diye etiketlemeleri sonucu doğacak yasal ve mali sonuçlardan korunmuş olacaklardır.

 


Endüstrinin tüm paydaşları, kullandıkları bütün ürünlerini gerçekten doğal ve katkısız olduğunu doğrulamış olacaklardır.

Test edilen materyalin bileşimine bağlı olarak, % 0 ile% 100 arasında içeriğin biyo esaslı olma  oranlarını rapor ile belirlemiş olacaklardır.

 

Doğallığı teyit edilmiş ürünler ve ham maddeler ile daha sürdürülebilir yatırım yapma şansını yakalayacaklardır.